Financovanie obnovy bytového domu

Jednou z najzávažnejších otázok, ktoré musí bytové spoločenstvo pred obnovou svojho bytového domu vyriešiť je financovanie – z čoho zaplatiť obnovu? Naša spoločnosť Vám rada pomôže pri výbere najlepšieho riešenia, pri vypracovaní projektovej dokumentácie, aj s prípravou rôznych odborných posudkov potrebných pre žiadosti o dotáciu.

Pri financovaní obnovy vášho bytového domu máte niekoľko možností:

Z vlastných peňazí – z fondu opráv – hodí sa na menšie práce, zvyčajne sa vo fonde opráv nenachádzajú také sumy, ktoré by boli schopné pokryť náklady rozsiahlejšej rekonštrukcie

Úver – Štátny fond rozvoj bývania – je to jedna z najvýhodnejších foriem úveru, keďže poskytuje úver s výrazne nižšími úrokmi, ako v prípade komerčných úverov bánk, či sporiteľní. Pomôžeme Vám s vypracovaním žiadosti, aj ostatných náležitostí spojených s vybavovaním úveru.

Komerčný úver – prakticky všetky komerčné banky a stavebné sporiteľne ponúkajú špecializované produkty na financovanie obnovy bytových domov. Zväčša ide o dlhodobé úvery na 15-20 rokov. Takéto úvery poskytuje napríklad ČSOB, Prima Banka, OTP Banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Slovenská Sporiteľňa, Tatra Banka, Unicredit bank, VÚB, Wüstenrot.

Dotácia na odstránenie systémovej poruchy bytového domu – dotáciu poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Ide pritom o tieto oblasti:

  1. Obnova vystupujúcich konštrukcií (balkóny, lodžie, resp. vystupujúce konštrukcie schodiskového priestoru)
  2. Výmena bytového jadra a vnútorných bytových rozvodov médií
  3. Zateplenie strechy vrátane všetkých vystupujúcich strešných konštrukcií – strojovne výťahov.
  4. Výmena pôvodných drevených okien.
  5. Zateplenie obvodového plášťa bytového domu.
  6. Výmena vykurovacích zariadení a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.
  7. Výmena elektroinštalácie.
  8. Generálna oprava, resp. výmena výťahov.
  9. Obnova vnútorných povrchov a podláh nielen v bytoch, ale aj v spoločných priestoroch.

Žiadosť o dotáciu musí byť podporená odborným posudkom, ako aj aj projektom odstránenia tejto poruchy. My vám pomôžeme s prípravou oboch týchto dokumentov.

V prípade, že potrebujete bližšie informácie o možnostiach, pomoc pri výbere najlepšej metódy financovania, alebo vypracovanie posudkov, či projektov, neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie.