O nás

Naša činnosť sa začala so stavebnou firmou  Elemér Ádám – GEMERSTAV ktorá bola v  plnej miere rodinná firma založená Elemérom Ádámom v roku 1992 na základe praxe a skúseností z predchádzajúceho pôsobenia v stavebníctve. Elemér Ádám – zakladateľ stavebnej firmy pracuje v stavebníctve už 44 rokov a preto je aj hybnou silou činnosti spoločnosti.

Rok 2008 znamenalo pre firmu Elemér Ádám – GEMERSTAV ďalší rozvoj a postupne sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením s obchodným menom GEMERSTAV s.r.o, ktorá je dcérskou spoločnosťou firmy. Konateľmi firmy sa stali: Róbert Ádám a Elemér Ádám.

Predmetom činnosti spoločnosti je realizácia stavieb všetkých druhov od výstavby až po prenájom stavebných strojov. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Zaškolení pracovníci sú garantom toho, že stavebná firma má za sebou dobré referencie.

Stavby realizujeme progresívnymi pracovnými postupmi, použitím kvalitných materiálov s cieľom odovzdať najvyššiu kvalitu pre nášho zákazníka. Stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných požiadaviek klienta. Voľba materiálov a výber subdodávok realizujeme vždy po konzultácií a odsúhlasení investorom. Snahou našej spoločnosti je vychádzať maximálne v ústrety našim klientom, tak aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre vzájomne výhodnú spoluprácu aj v budúcnosti. Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite.

Už 21 rokov poskytujeme kvalitné služby v stavebníctve, vďaka vám.

 

Prezrite si fotogalériu našich referencií:

Obnova bytových domov Výstavba a rekonštrukciarodinných domov Polyfunkčné objekty Inžinierske stavby
Obnova bytových domov Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov Polyfunkčné budovy Inžinierske stavby