Okná, dvere

Okno ako prvok budovy je výrazný so svojou konštrukciou i architektúrou. Je to prvok ktorý musí vykázať odolnosť voči poveternostným podmienkam, mechanickým zaťaženiam, požiarom a podobne. V súčasnosti okno je časťou plášťa budovy a tiež je významným prvkom energetického konceptu budovy (obzvlášť pri pasívnom dome).

Pri návrhu umiestnenia a veľkosti okenných konštrukcií je dôležité hľadať hranicu medzi únikom tepla a solárnymi ziskami. Dôležitou vlastnosťou kvalitného okna je správne riešenie jednotlivých konštrukčných častí okna a jeho zakomponovanie do obvodového plášťa.

Ponúkame Vám kvalitné plastové okná a dvere od firiem PRP-PLASTY, PLASTMONT. Výrobky tcýhto firiem sa vyznačujú vysokou pevnosťou, optimálnymi tepelnými a zvukovými izolačnými vlastnosťami, odolnosťou voči všetkým poveternostným vplyvom, dlhou životnosťou pri zachovaní farebnej stálosti a jednoduchou údržbou. Spomínané vlastnosti môžu dosiahnuť vďaka tomu že na výrobu profilov sa nepoužíva recyklovaný plast.