Referencie

Prehľad našich referencií, stavieb a rekonštrukcií:

 1. Rekonštrukcia HVO-TAURIS a.s Rimavská Sobota
 2. Rekonštrukcia OKB a Mraziarní- Tauris a.s Rimavská Sobota
 3. Rekonštrukcia sociálnych priestorov-Tauris a.s. Rimavská Sobota, stavby boli financované v EU programom SAPARD
 4. AUTOSALÓN-AUTOTAURIS Rimavská Sobota, novostavba autosalónu a rekonštrukcia AB a lakovne
 5. Novostavba predajne a skladových priestorov, STAVEBNINY Ádám s.r.o, – Rimavská Sobota
 6. Rekonštrukcia historickej budovy na ul SNP, Edita Ádámová, Rim. Sobota
 7. Rekonštrukcia vstupnej haly a sociálnych zariadení- SOUP Rim. Sobota
 8. Modernizácia budovy ÚPSVaR, Rimavská Sobota
 9. Rekonštrukcia výrobnej haly, kuchyne a stravovne -UNICORN ESKs.r.o Tornaľa
 10. Výstavba betónovej podlahy vo výrobnej hale- ARIES 2, s.r.o, Tornaľa
 11. Výstavba výrobnej haly z ľahkej oceľovej konštrukcie – YURA, Rim. Sobota
 12. Rekonštrukcia a vybudovanie kôlne pre kone v časti Kurinec
 13. Rekonštrukcia a modernizácia objektov pre chov ošípaných v Kružne AGRORIS s.r.o,, Rimavská Sobota všetkých 6 maštalí bolo financované EU programom SAPARD
 14. Prestavba suterénu DOM OKA hlavné námestie- Slanina Július
 15. Rekonštrukcia kotolne  na dielnu v bývalom areáli OPP-investor AXIS, Rim.Sobota
 16. Novostavba RD, stavba vínnej pivnice na ul. Miksátha- Ing. Brezovický, Rimavská Sobota, v roku 2007 vyhlásený za dom roka.
 17. Novostavba RD – MUDr. Lenner Egon, Rimavská Sobota
 18. Mestská bytová správa- Obnova B.D, ul. Malohontská 2-8, Rim.Sobota
 19. Mestská bytová správa -Obnova B.D, ul. Hostinského 24-26, Rim.Sobota
 20. OSBD- zateplenie B.D 40 b.j námestie Š.M.Daxnera, Rimavská Sobota
 21. OSBD – výmena schodišťových okien B.D ul. Rožňavská E-1, vchod č. 8-12, Rimavská Sobota
 22. Notársky úrad Rimavská Sobota, Hl. námestie 26/46, Mgr. Blažena Labanczová – Oprava Fasády
 23. OPTIK, Hl.námestie č. 3 Rimavská Sobota, – Oprava suterénu S-OPTIK, historická budova, prestavba pivničných priestorov na obchodnú prevádzku
 24. Rekonštrukcia historického hlavného námestia v Rimavskej Sobote
 25. Rekonštrukcie polyfunkčnej budovy bývalý Čedok terajší Saturn cestovná kancelária
 26. Rekonštrukcie polyfunkčnej budovy Odevy
 27. Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy Mgr. Labanczová
 28. Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy Štýl
 29. Rekonštrukcia polyfunkčnej budovy Trend
 30. Novostavba polyfunkčnej budovy Hazír
 31. Rekonštrukcie polyfunkčnej budovy bývalý Čedok terajší Saturn cestovná kanceláriaybudovanie novej výrobnej haly v bývalom areáli kasarní pr firmu Yura
 32. Rekonštrukcia celková mäsokombinátu Tauris
 33. GEMERNÁKUP a.s, Košická cesta, Rimavská Sobota – Realizácia hnojnej koncovky pre farmu ošípaných v Chanave
 34. Slovenské Cukrovovary a.s, Cukrovarská 3, Rimavská Sobota – Stavebné práce v areáli Slovenských cukrovarov, a.s v Rim.Sobote
 35. OSBD Rimavská Sobota – Rekonštrukcia, hydroizolácia plochej strechy 184 b.j, Rimavská Sobota, B2
 36. Spoločenstvo vlastníkov bytov Rimavská Sobota, ul. Dobšinského – Výmena schodiskových okien na ul. Dobšinského s.č. 861 a 862
 37. PIGAGRO s.r.o, Jesenské – Zateplenie sociálnych miestností, zateplenie systémom Hasit.
 38. Mestská bytová správa Rimavská Sobota – Obnova BD, 40  b.j, námestie Š.M.Daxnera, systém Stomix
 39. Mestská bytová správa Rimavská Sobota – Obnova BD, ul. Malohontská 2-8 Rimavská Sobota, systém Baumit.

 

Prezrite si fotogalériu našich referencií:

Obnova bytových domov Výstavba a rekonštrukciarodinných domov Polyfunkčné objekty Inžinierske stavby
Obnova bytových domov Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov Polyfunkčné budovy Inžinierske stavby