Strechy

Ploché strechy neodmysliteľne patria k vzhľadu našej krajiny. Sú vhodné pre obytné a občianske stavby, ale aj pre priemyselné a poľnohospodárske objekty. Plochá strešná konštrukcia je vlastne  poslednou horizontálnou nosnou konštrukciou vymedzujúcou vnútorný priestor miestností posledného podlažia. Súčasný stav striech prakticky všetkých panelových sústav je nevyhovujúci najmä z hľadiska hydroizolačnej funkcie a stavebnej tepelnej techniky. Tepelné straty miestností posledného podlažia sú preto vyššie v porovnaní s miestnosťami v nižších podlažiach a potrebujú väčšie množstvo energie na vykurovanie. Veľkosť strát ovplyvňuje kvalita jednotlivých vrstiev strešnej konštrukcie. Miestnosti v najvyššom podlaží sú nepriaznivo namáhané aj v letnom období. Vplyvom slnečného žiarenia pri dopade na horizontálnu plochu sa často dochádza k ich prehrievaniu, a to následkom tepelných ziskov cez strešnú konštrukciu. Vyššie spomínané vplyvy často vedú k úplnej rekonštrukcii plochej strechy.

Obnova strešných plášťov znamená elimináciu možnosti vzniku plesní v bytoch posledného podlažia (v stykoch obvodového a strešného plášťa), odstránenie zatekania,  a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, ktoré ovplyvňujú tepelné straty budovy. Odstránenie všetkých uvádzaných nedostatkov sa často rieši zateplením strešného plášťa a vykonaním súvisiacich prác od častého vyspádovaniu strechy až po výmenu klampiarskych konštrukcií. Pre kompletnú rekonštrukciu a návrh skladby strešného plášťa je dôležité poznať skutočný stav pôvodnej strešnej konštrukcie.

Pri samotnej rekonštrukcii tepelnoizolačná vrstva z dosiek a z tepelnoizolačného materiálu (na báze minerálnej vlny alebo polystyrénu) sa kladie na vrstvu pôvodnej hydroizolačnej krytiny a pripevňuje k podkladu. Nová hydroizolačná vrstva sa dá urobiť z natavovaných asfaltových pásov alebo z mechanicky pripevňovaných fólií. V poslednom desaťročí dvadsiateho storočia prišli na náš trh nové, kvalitnejšie materiály  a  technológie, ktorých pomocou možno rekonštruovať staré ploché strechy tak, aby vydržali bez údržby i niekoľko desaťročí.

 

Pri rekonštrukciách a stavbe striech bytových domov, aj iných stavieb spolupracujeme s renomovanými partnermi: