Zateplenie bytových domov

Výhody vonkajších zatepľovacích systémov :

 • posunutie bodu mrazu z muriva do izolačnej vrstvy
 • zamedzenie porušeniu muriva vplyvom mrazu
 • predĺženie životnosti celej konštrukcie
 • zlepšenie akumulácie muriva
 • výrazná úspora nákladov na vykurovanie
 • nižšie nároky na zdroje vykurovania
 • lepšia ochrana pred horúčavou pri vysokých letných teplotách
 • obmedzenie výskytu plesní
 • nový vzhľad vďaka zvolenej povrchovej úprave
 • zhodnotenie domu pre prípadný predaj alebo prenájom
 • zlepšený architektonický a estetický vzhľad budovy

Priemerná slovenská rodina spotrebuje cca 60 – 70 % z celkovej spotreby energie na vykurovanie domácnosti. Dobre navrhnutý a kvalitne realizovaný zatepľovací systém zníži úniky tepla cez obvodové konštrukcie a zároveň chráni tak exteriér jak interiér budovy proti nežiaducim poveternostným podmienkam. (priama degradácia nosnej konštrukcie alebo obvodového plášťa, či prenikanie vonkajšieho chladnejšieho vzduchu do interiéru). Ďalším pozitívom je odstránenie takzvaných tepelných mostov (napríklad v mieste železobetónových prekladov a vencov), čím sa zredukuje vznik plesní. Tepelné straty značne ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Na základe výsledkov výskumov ktoré boli založené na úspore tepla, ekonomická návratnosť investícii do dodatočného zateplenia panelových domov postavených v 70–tych a v 80–tych rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, ak berieme do úvahy svetové ceny energie.

Ďalšími nezanedbateľnými efektmi zateplenia je ochrana životného prostredia a hygienické hľadiská.  Zateplená budova spotrebuje menej energie na vykurovanie t.j. menej fosílnych palív  a s tým sa zníži únik  škodlivých látok do ovzdušia. Z hľadiska hygieny musíme spomenúť taktiež efekt zateplenia pri ktorom sa zvyšuje povrchová teplota stien v interiéri budovy a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu mikroorganizmov.

Nami používaný zatepľovací systém obytnej budovy je na európskom trhu medzi najrozšírenejšími. Systém je vhodný pre každého, kto hľadá vhodný zatepľovací systém z kvalitných materiálov  za prijateľnú cenu, vedúce k výraznému a v nekonečnom dôsledku k okamžitému zníženiu finančných nákladov na vykurovanie.

Výber z našich referencií:

 

Pri obnove a zateplení bytových domov spolupracujeme s renomovanými partnermi: